Category Archives: Sleep!

Extended Sleep Reduces Pain Sensitivity

 

I December-udgaven af tidskriftet SLEEP ses en artikel som omhandler sammenhængen mellem søvn og følsomhed over for smerte.

 

A new study suggests that extending nightly sleep in mildly sleepy, healthy adults increases daytime alertness and reduces pain sensitivity.

 

18 “sleepy” forsøgspersoner (FP) uden smertesymptomer blev tilfældigt tildelt én af to grupper: Den ene gruppe blev tildelt opgaven at sove de efterfølgende 4 nætter som vanligt, mens den anden blev instrueret i at tilbringe 10 timer i sengen de efterfølgende 4 nætter. Sidstnævnte gruppe sov i gennemsnit 1.8 timer mere pr. nat, hvilket var associeret med øget daytime alertness, som igen var associeret med mindre følsomhed over for smertestimuli.

Følsomhed over for smerte blev målt som tidsperioden før FP fjernede sin finger fra en varmekilde. Gruppen som sov mest øgede deres tidsperiode med 25%, hvilket indikerer en nedsat følsomhed over for smerte. Forfatterne rapporterer endvidere, at denne øgning er større end tidligere set ved indtagelsen af 60mg codeine (smertestillende).

 

FP i det beskrevne studie var “mildly sleepdeprived”. Antaget af forsøgsgruppen sov 9 ud af de 10 timer de tilbragte i sengen, har kontrolgruppen sovet omkring 7 timer pr. nat. Dette er lig (og måske mere end) hvad de fleste voksne sover pr. nat, hvorfor der kunne være en idé i at eksperimentere med at sove lidt længere, hvis man går rundt med en irriterende smerte som ikke rigtig vil gå væk…

Sammenhængen mellem søvnkvalitet og øget smerte-følsomhed er velkendt (Schestatsky et al., 2012; Doghramji et al., 2012); og er sandsynligvis medieret via en nedsat evne i CNS til at håndtere og modulere smerte (Lee et al., 2012).

 

 

 

Doghramji K. Sleep Extension in Sleepy Individuals Reduces Pain Sensitivity: New Evidence Regarding the ComplexReciprocal Relationship between Sleep and Pain. Sleep. 2012

Lee YC, Lu B, Edwards RR, Wasan AD, Nassikas NJ, Clauw DJ, Solomon DH, Karlson EW. The role of sleep problems  in central pain processing in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2012

Roehrs TA, Harris E, Randall S, Roth T. Pain sensitivity and recovery from mild chronic sleep loss. Sleep. 2012

Schestatsky P, Dall-Agnol L, Gheller L, Stefani LC, Sanches PR, Custódio I, Torres IS, Caumo W. Pain-autonomic interaction after work-induced sleep restriction. Eur J Neurol. 2012

 

 

Science Update – Staying smart

 

The berries

Effekten af bær-indtag på kognitiv funktion blev undersøgt som led i “Nurses´ Health Study”, der med sin start i 1976 er et af de største longitudinelle studier med formål at undersøge diverse sundhedsfaktorer hos kvinder. Fødeindtaget blev målt via spørgeskemaer på 16.000 af deltagerne, mens den kognitive funktion blev målt via 6 forskellige kognitive tests.

Resultatet var at et “højere” indtag af bær ser ud til at reducere faldet i den kognitive funktion hos ældre (≥70 år) voksne (1).

 

… indicating that berry intake appears to delay cognitive aging by up to 2.5 years.

 

 

Lys og overvægt

Hvorend jeg kigger er der tykke mennesker.

Hvorend jeg stikker hovedet ind har folk ikke mørklægningsgardiner. At det i min verden er ganske uforståeligt hvorfor folk vælger at have gardiner som max tjener 50% af deres formål er én ting, men når den manglende tankevirksomhed strækker sig så langt som til at have sundhedsmæssige konsekvenser, må der indkaldes the big guns:

I forlængelse af den forudgående post hvor jeg kort nævnte dagsrytme som en potentiel vigtig faktor ifb. med sundhed og vægttab, følger her endnu et studie på mus som undersøgte effekten af at sove i hhv. lyse og mørke omgivelser (2).

 

Resultaterne:

- Ved mus som sov i enten lyse eller “dim” omgivelser sås en signifikant stigning i kropsvægt samt nedgang i glukose tolerance, sammenlignet med mus som som i mørke omgivelser.

- Ovennævnte var på trods af identiske levels af kalorie-indtag samt fysisk aktivitet.

 

These results suggest that low levels of light at night disrupt the timing of food intake and other metabolic signals, leading to excess weight gain.

 

 

Opsummering: Du bliver en tyksak af ikke at sove med mørklægningsgardiner!

 

 

 

(1) Dietary intakes of berries and flavonoids in relation to cognitive decline. 2012

(2) Light at night increases body mass by shifting the time of food intake. 2010

Science Update – Høje hæle og (mere) søvn

 
 

Søvn og overvægt

Som nævnt i en tidligere post, ses der ofte en sammenhæng mellem søvnmangel og overvægt. Et studie publiceret i denne måned via American Heart Association, belyser endnu engang dette [1].

Studiet søgte at undersøge hvorvidt søvnmangel ændrer på de appetit-regulerende hormoner leptin og ghrelin, samt om der ses en forskel i energiindtag og graden af fysisk aktivitet. 17 forsøgspersoner blev testet i 8 nætter, hvor den ene halvdel hver nat sov 1h 20min mindre end den anden. Resultaterne kan opsummeres som følger:

  • Gruppen som sov mindst, indtog gennemsnitligt 549 ekstra kcal. dagligt.
  • Der var ingen forskel på graden af fysisk aktivitet mellem de to grupper.

 

Forfatterne beretter slutteligt om at 28% af voksne rapporterer om mindre end 6 timers søvn pr. nat, hvilket betegnes som et voksende problem.
Det skal nævnes at studiet blev udført i hospitals-sammenhæng, hvorfor lignende og større studier under hjemmelige forhold er påkrævet.

 
 

Høje hæle 

 

Langvarig og hyppig brug af høje hæle er tidligere blevet vist at forkorte den mediale del m. gastrocnemius samt forårsage stivhed i achille-senen. Et studie fra Januar 2012 søgte at undersøge, hvilke konsekvenser disse strukturelle ændringer kan have på muskel-sene neuromechanics under gang [2].

 

Studie-populationen bestod af 9 personer, som dagligt gik i høje hæle =(min. hæl-højde på 5 cm., 40h / wk, i minimum 2 år). Kontrol-gruppen bestod af 10 personer som gik i høje hæle i under 10 timer ugentligt.
Deltagerne gik over en kraftplatform en i selvvalgt hastighed, hvortil der blev målt reaktionskræfter, ankel- og knæ kinematik, muskelaktivitet i m. triceps sureae (læg), samt gastronecnemius-fascia længde. Resultatet var følgende:

 

  • Under gang i høje hæle ses en øget muskelaktivitet under stand-fasen i m. triceps surae., hvilket nedsatte effektiviteten signifikant. (Sammenlignet med barfods-gang).
  • Ovennævnte er i overensstemmelse med rapporter, som melder om ubehag og muskeltræthed ved hyppig brug af høje hæle.
  • Langvarig og hyppig brug af høje hæle øger muligvis også risikoen for fibersprængning/forstrækning.

 

___

 

Ovenstående resultater præsenterer selvsagt et dilemma:
 
Langvarig og hyppig brug af høje hæle lader ikke til at gavne den strukturelle integritet i ankel og underben. På den anden side er det almen kendt at høje hæle flytter stort set ethvert hunkøn mindst én karakter opad, på en skala fra 1-10.
En rationel løsning kunne derfor være at bruge fornuftige sko på arbejdet, studiet osv., for så efterfølgende at hoppe i hælene når der er udsigt til coitus.

 
 
 

[1] American Heart Association, March 14. Lack of sleep may increase calorie consumption. 2012

[2] Long-term use of high-heeled shoes alters the neuromechanics of human walking. 2012

 

 

 

How Memory Works

 

De næste par indlæg vil bestå af en række informative billedserier, – som set tidligere ifb. “The Secret to Better Sleep” og “Sitting Down is Killing You“, – og vil berøre forskellige aspekter inden for kognitiv & fysisk sundhed og udvikling.

Den første i rækken omhandler hukommelse; heriblandt selve hukommelses-processen, faktorer som har indflydelse på hukommelses-svigt/tab, måder at forbedre hukommelsen på samt praktiske forslag til dette.

 

 

 

 

 

Søvn – Part II

 

I forlængelse af den forrige post som på illustrativ vis pointerede fordele og ulemper ved hhv. optimale og suboptimale søvn-vaner, følger her lidt yderligere information inden for søvn-forskningen.

Som nævnt er de fleste nogenlunde opmærksom på betydningen af træning og kost, og sammenspillet herimellem, mens søvn for mange stadig ses som en mindre-væsentlig faktor. Restitutionens betydning for fremgang taget i betragtning samt de velkendte hormonelle forandringer der forefindes under søvn, er det counterproduktivt ikke at tildele (kvalitets)søvn en større rolle. Søvnkvalitet måles ofte ud fra parametre som total mængde søvn, antal opvågninger, antal minutter i dyb søvn (målt ud fra hjernebølger), antal minutter det tager at falde i søvn, samt en subjektiv vurdering af overordnet søvnkvalitet.

 

Døgn- og søvnrytme

Et vigtigt – og ofte overset – element inden for søvn er søvnrytme.
Vores døgnrytme styres primært af lys og mørke (via suprachiasmatic nucleus i hypothalamus), som bør styre vores søvnrytme. Før elektriciteten var det simpelt; man gik i seng når det var mørkt og stod op når det var lyst. Det hensigtsmæssige i at, så vidt muligt, have en fast døgnrytme og synkronisere denne med solen, kan eksemplificeres ved de mange uhensigtsmæssige konsekvenser af natarbejde. Ved natarbejde ses en forstyrret døgnrytme via et mismatch mellem ovennævnte lys-mørke cyklus. Konsekvenser ved dette vil med tiden manifestere sig i form af bl.a. flere afbrudte søvnperioder, en generel følelse af ubehag og nedsat mental effektivitet. Herudover er der registreret øgede kortisol-nivauer samt gennemsnitligt 1-4 timers mindre søvn, hos folk som sover om dagen (vs. om natten). Resultatet er en nedsat rate af genopbyggelses-processer normalt associeret med søvn og ophobning af søvngæld, som på sigt kan føre til kronisk træthed. Ved kronisk træthed følger nedgang i præstation (arbejde såvel som sport), samt øget risiko for uheld/skader [1].

 

Forskellige lyskilder på forskellige tidspunkter

I forlængelse af ovennævnte, anbefales det generelt at mindske brugen af elektriske lyskilder i timerne før sengetid. I et studie fra 2005 undersøgte man mængden af kvalitets-søvn (igen målt ud fra hjernebølger) hos en række forsøgspersoner, efter udsættelse for hhv. høje og lave lystemperature. Ikke overraskende, var mængden af kvalitetssøvn – (“stage 4 / slow wave / restorative sleep”) signifikant større hos personerne som blev udsat for lave lystemperaturer inden sengetid [4].
Omvendt ses en større mental aktivitet ved udsættelse for en højere lystemperatur, og der er bl.a. lavet studier på arbejdspladser med resultater i form af mindsket generel træthed og mindre træthed i arbejdstimerne, øget mentalt helbred, arbejds-effektivitet og vitalitet [5].

Det giver derfor mening at tilpasse sine lyskilder alt afhængig af situationen og tid på døgnet.
I forbindelse med brug af computer om aftenen og inden sengetid, kan man med fordel gøre brug af programmer som indstiller skærmens lys-styrke/”temperatur” efter solen. Det er væsentligt at indstille programmet ift. hvor i verden man befinder sig.

 

Søvn og helbred

Et review fra 2008 belyser den sandsynlige sammenhæng mellem søvn og overvægt [2]. Under søvn ses en øget udskillelse af væksthormon (GH) samt en passende (ift. homeostasis) udskillelse af kortisol. Omvendt – som ses ved søvnmangel og/eller nedsat søvnkvalitet – medfører en kronisk nedsat produktion af GH  og øget produktion af kortisol et skift i insulin:glukagon ratioen: Resultatet er nedsat lipolyse (fedtforbrænding), øget optag af glukose og fede syrer, samt øget appetit. Situationen ligner derfor den ved Cushing´s syndrom, med tilhørende øget sandsynlighed for lokaliseret overvægt (især omkring mave).

I forlængelse heraf er søvnmangel sat i forbindelse med type 2 diabetes og overvægt, bl.a. som resultat af ovennævnte mismatch mellem GH- og kortisol niveauer. Ved søvnmangel er der endvidere registreret en nedsat udskillelse af leptin og en øget udskillelse af ghrelin; to nøglehormoner i appetitregulering, som derfor medvirker til den førnævnte øgede appetit.
Resultatet af disse hormonelle forandringer er endvidere øget insulin resistens samt nedsat glukose tolerance. De to sidstnævnte er ligeledes sat i forbindelse med nedsat (sports)præstation [3] og øget risiko for hjerte-kar sygdomme [6].

 

Yderligere konsekvenser ved søvnmangel

Foruden at have negative effekter på helbred, kropsvægt samt arbejde- og sportspræstationer, er der også deciderede kognitive konsekvenser ved søvnmangel [6]. Disse indbefatter:

  • Nedsat perception/opfattelsesevne
  • Nedsat koncentrationsevne samt evne til at løse opgaver
  • Øget tendens til at tage de forkerte beslutninger
  • Øget reaktionstid
  • Hukommelses-svigt

 

Ved ovennævnte symptomer medfølger – og er sandsynligvis resultatet af – nedsat metabolisme i hjernevæv; primært i thalamus, prefrontal, frontal og occipital cortex. Endvidere medfølger ændringer i immunforsvaret samt en lavere smertetærskel, hvorved risikoen for smerte-relateret tilstande øges [6].

 

Foruden den allerede nævnte fordel ved at installere et lysstyrke-regulerende program på sin computer, anbefales det generelt at få så meget søvn som muligt inden midnat, gerne fra omkring kl. 22, – grundet ovennævnte hormonelle cyklusser. I samspil med at holde en  fast søvnrytme er det en fordel at sove i et mørklagt rum, – ift. produktionen af melatonin. Ligeledes vil lys tidligt om morgenen stimulere produktionen af serotonin, som sandsynligvis vil fremme den efterfølgende nattesøvn.

 

Som konklusion ud fra ovennævnte skrivelse virker det åndssvagt ikke at tillægge søvnen mere værdi. Især hvis målet (stadig) er at stå stolt foran spejlet, undgå for mange sygedage og gradvist præstere bedre og bedre inden for sin pågældende sportsgren/aktivitet. Istedet for 70/30 til hhv. kost og træning som de fleste lægger for dagen, bør den måske nærmere hedde på 40/30/30 til hhv. søvn, kost og træning.  Ihvertfald tyder det på det er svært at opnå de ønskede resultater og helbredsmæssige fordele, hvis ikke der er styr på søvnen.

 

 


[1] The effect of shift rotation on employee cortisol profile, sleep quality, fatigue, and attention level: a systematic review. 2011

[2] Metabolic consequences of sleep and sleep loss. 2008

[3] Sleep deprivation and the effect on exercise performance. 1989

[4] Effect of Color Temperature of Light Sources on Slow-wave Sleep. 2005

[5] The effect of high correlated colour temperature office lighting on employee wellbeing and work performance. 2007

[6] Consequences of sleep deprivation. 2010

 

 

 

The Secret to Better Sleep

 

Søvn er ofte en overset og/eller under-prioritereret del af en sund livsstil. De fleste er efterhånden nogenlunde klar over betydningen af fornuftig kost og træning, og kaster sig jævnligt ud i den nye diæt og den nye træningsdille, i håb om at finde genvejen. På trods af et stigende antal daglige proteinshakes, energy bars, kosttilskud der ender på “-power” og en træning der fra gang til gang bringer én tættere og tættere på opkast (og skader), udebliver resultaterne.

 

Nedenunder følger en informativ billedserie omkring søvn, som senere vil blive fulgt op af yderligere studier inden for området.