Oh that delicious fatty fat! What to chose?

Fedt-debatten kører i disse dage, og det er ganske morsomt & informativt at følge med i fra sidelinjen. Brevet til DR efter Bitz-udsendelsen i sidste uge, svaret på FB samt tilhørende diskussioner, og nu en udredning fra Arne Astrup mfl. fra Københavns Universitet.

Spørgsmålene er relativt simple: Er det okay stadig at være fedtforskrækket, generelt? Bør vi spise mere umættet fedt, og i så fald, hvilken slags? Bør vi sågar udskifte noget af vores umættet fedt med mættet fedt, som ellers tidligere har være sammenlignet med at grave sin egen grav?

Svarene er knap så simple: De 2 forrige posts peger i en retning af nogle sandsynlige svar. Ovennævnte link er ligeledes værd at læse nærmere, da det refererer til en masse nylige reviews og meta-analyser.

Take-home beskederne vil blive opsummeret i nedenstående citater:

 

1. Fats are NOT created equal

Hvor man tidligere har talt om polyumættede fedtsyrer som én type fedt og tilsvarende om mættet fedt, er der nu undersøgelser, der tyder på, at man bør skelne mellem n-6 og n-3 fedtsyrer blandt de polyumættede fedtsyrer, og at man også bør skelne mellem de forskellige typer af mættede fedtsyrer.

 

2. Og i forlængelse: Mælkeprodukter er stadig to-do!

Gennemgående finder man i undersøgelserne, at et højt indtag af mejeriprodukter ikke er forbundet med øget hjertekarsygdom, tværtimod findes der i to større meta-analyser af befolkningsstudier, at et højt indtag af mejeriprodukter er forbundet med en vis nedsat risiko for hjertekarsygdom og død, og nedsat udvikling af type to diabetes.

 

3. Kød vs. mælkeprodukter. Forskel på mættet fedt.

En nylig undersøgelse sammenlignede betydning af kød og mejeriprodukter, og fandt at et højere indtag af mejeriprodukter var forbundet med en 21 % lavere risiko for hjertekarsygdom, hvorimod det samme indtag af mættet fedt fra kødprodukter var forbundet med en 26 % øget risiko. (Hertil skal det nævnes, at der ikke står noget om forskellen mellem forarbejdet og ikke-forarbejdet kød).

 

4. Er smør bedre end mange af de vegetabilske olier?

Samlet set peger den nyeste forskning på, at en udskiftning af mættet fedt med flerumættet fedt af n-6 typen kan øge forekomsten af hjertekarsygdom og – død, ligesom at der er en mistanke om at et øget indtag af n-6 flerumættet fedt kan føre til øget forekomst af brystkræft.

 

5. Æg for the win!

Æg er en kilde til mættet fedt, og 32 % af æggets fedtindhold består af mættet fedt. Danskerne spiser i dag i gennemsnit kun 1/6 æg dagligt, og en rapport fra Fødevareinstituttet, DTU fra 2011 konkluderer på grundlag af en gennemgang af den videnskabelige litteratur, at danskerne godt kan spise 6 gange så mange æg uden at det vil føre til en øget risiko for hjerte-karsygdom

 

6. N-3 ser ud til at stadig at tage førersædet…

Kun hvis mættet fedt udskiftes med flerumættet fedt med et væsentligt indhold af n-3 fedtsyrer er der en sundhedsmæssig gevinst.

 

7. Konklusion

Den nye analyse viser således, at fedtstoffer med passende højt indhold af n-3 flerumættet fedt (rapsolie) og fede fisk samt olivenolie er de mest sunde, og bør anvendes frem fra fedtstoffer med enten højt indhold af mættet fedt (smør) eller de omtalte planteolier med lavt n-3 indhold. I valget mellem de smørbare fedtstoffer ud fra en ren sundhedsmæssig betragtning vil blandingsprodukter, som sikrer et højt indhold af n-3, at være at foretrække frem for smør.