When you really understand your PAIN

 

På nuværende tidspunkt bør det stå forholdsvist klart for de fleste, at længerevarende smerte har en betydningsfuld kognitiv komponent. Det er tidligere blevet nævnt, at blot dét at undervise/informere en person omkring smerte-biologi, kan have en positiv effekt på smerten.

Nedenstående illustration viser hvor mange studier der, til dags dato, dokumenterer effekten på forskellige fronter, blot ved at kende en smule til fysiologien bag smerte. Når det kommer til at brede budskabet, tyder det ligeledes på det er fordelagtigt at bruge analogier frem for kolde facts (Gallagher et al., 2012).

Screen Shot 2013-10-13 at 10.32.07 AM

Data fra L. Moseley, September 2013.