Monthly Archives: October 2013

Oh that delicious fatty fat! What to chose?

Fedt-debatten kører i disse dage, og det er ganske morsomt & informativt at følge med i fra sidelinjen. Brevet til DR efter Bitz-udsendelsen i sidste uge, svaret på FB samt tilhørende diskussioner, og nu en udredning fra Arne Astrup mfl. fra Københavns Universitet.

Spørgsmålene er relativt simple: Er det okay stadig at være fedtforskrækket, generelt? Bør vi spise mere umættet fedt, og i så fald, hvilken slags? Bør vi sågar udskifte noget af vores umættet fedt med mættet fedt, som ellers tidligere har være sammenlignet med at grave sin egen grav?

Svarene er knap så simple: De 2 forrige posts peger i en retning af nogle sandsynlige svar. Ovennævnte link er ligeledes værd at læse nærmere, da det refererer til en masse nylige reviews og meta-analyser.

Take-home beskederne vil blive opsummeret i nedenstående citater:

 

1. Fats are NOT created equal

Hvor man tidligere har talt om polyumættede fedtsyrer som én type fedt og tilsvarende om mættet fedt, er der nu undersøgelser, der tyder på, at man bør skelne mellem n-6 og n-3 fedtsyrer blandt de polyumættede fedtsyrer, og at man også bør skelne mellem de forskellige typer af mættede fedtsyrer.

 

2. Og i forlængelse: Mælkeprodukter er stadig to-do!

Gennemgående finder man i undersøgelserne, at et højt indtag af mejeriprodukter ikke er forbundet med øget hjertekarsygdom, tværtimod findes der i to større meta-analyser af befolkningsstudier, at et højt indtag af mejeriprodukter er forbundet med en vis nedsat risiko for hjertekarsygdom og død, og nedsat udvikling af type to diabetes.

 

3. Kød vs. mælkeprodukter. Forskel på mættet fedt.

En nylig undersøgelse sammenlignede betydning af kød og mejeriprodukter, og fandt at et højere indtag af mejeriprodukter var forbundet med en 21 % lavere risiko for hjertekarsygdom, hvorimod det samme indtag af mættet fedt fra kødprodukter var forbundet med en 26 % øget risiko. (Hertil skal det nævnes, at der ikke står noget om forskellen mellem forarbejdet og ikke-forarbejdet kød).

 

4. Er smør bedre end mange af de vegetabilske olier?

Samlet set peger den nyeste forskning på, at en udskiftning af mættet fedt med flerumættet fedt af n-6 typen kan øge forekomsten af hjertekarsygdom og – død, ligesom at der er en mistanke om at et øget indtag af n-6 flerumættet fedt kan føre til øget forekomst af brystkræft.

 

5. Æg for the win!

Æg er en kilde til mættet fedt, og 32 % af æggets fedtindhold består af mættet fedt. Danskerne spiser i dag i gennemsnit kun 1/6 æg dagligt, og en rapport fra Fødevareinstituttet, DTU fra 2011 konkluderer på grundlag af en gennemgang af den videnskabelige litteratur, at danskerne godt kan spise 6 gange så mange æg uden at det vil føre til en øget risiko for hjerte-karsygdom

 

6. N-3 ser ud til at stadig at tage førersædet…

Kun hvis mættet fedt udskiftes med flerumættet fedt med et væsentligt indhold af n-3 fedtsyrer er der en sundhedsmæssig gevinst.

 

7. Konklusion

Den nye analyse viser således, at fedtstoffer med passende højt indhold af n-3 flerumættet fedt (rapsolie) og fede fisk samt olivenolie er de mest sunde, og bør anvendes frem fra fedtstoffer med enten højt indhold af mættet fedt (smør) eller de omtalte planteolier med lavt n-3 indhold. I valget mellem de smørbare fedtstoffer ud fra en ren sundhedsmæssig betragtning vil blandingsprodukter, som sikrer et højt indhold af n-3, at være at foretrække frem for smør.

 

LOW Carb Science – part 2

En lille smule forspil til nedenstående mundfuld. – den skulle jo gerne glide ned!

 

Part 1 omfattede reviews vedr. diæter lav på kulhydrat (og dermed højere på fedt) ift. risikoen for udviklingen af diverse livsstils-sygdomme, og konkluderede at der ikke lader til at være fedtforskrækket. Det førstnævnte review i part 1 konkluderer ligeledes, at lav-kulhydrat diæter sågar er fordelagtige ift. vægttab og diverse sundhedsmarkører.

Part 2 kører videre i dette spor, og nedenstående ses en række RCT´s som taler for lav-kulhydrat diæter ift. vægttab. Kort sagt, viser alle studierne signifikant større vægttab hos grupperne på lav-kulhydrat diæter. Ej heller i vægttabs-regi, lader det til at give mening at undgå fedtet. Dog er der, som bekendt, forskel på fedt, hvilket nævnes i én af de kommende indlæg.

 

RCTs showing significantly more weight loss with low carb diets:

 

 1. Shai I, et al. Weight loss with a low-carbohydrate, mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359(3);229–41.
 2. Gardner CD, et al. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and learn Diets for Change in Weight and Related Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women. The a to z Weight Loss Study: A Randomized Trial. JAMA. 2007;297:969–977.
 3. Brehm BJ, et al. A Randomized Trial Comparing a Very Low Carbohydrate Diet and a Calorie-Restricted Low Fat Diet on Body Weight and Cardiovascular Risk Factors in Healthy Women. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:1617–1623.
 4. Samaha FF, et al. A Low-Carbohydrate as Compared with a Low-Fat Diet in Severe Obesity. N Engl J Med 2003;348:2074–81.
 5. Sondike SB, et al. Effects of a low-carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular risk factor in overweight adolescents. J Pediatr. 2003 Mar;142(3):253–8.
 6. Aude YW, et al. The National Cholesterol Education Program Diet vs a Diet Lower in Carbohydrates and Higher in Protein and Monounsaturated Fat. A Randomized Trial. Arch Intern Med. 2004;164:2141–2146.
 7. Volek JS, et al. Comparison of energy-restricted very low-carbohydrate and low-fat diets on weight loss and body composition in overweight men and women. Nutrition & Metabolism 2004, 1:13.
 8. Yancy WS Jr, et al. A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet versus a Low-Fat Diet To Treat Obesity and Hyperlipidemia. A Randomized, Controlled Trial. Ann Intern Med. 2004;140:769–777.
 9. Nichols-Richardsson SM, et al. Perceived Hunger Is Lower and Weight Loss Is Greater in Overweight Premenopausal Women Consuming a Low-Carbohydrate/High- Protein vs High-Carbohydrate/Low-Fat Diet. J Am Diet Assoc. 2005;105:1433–1437.
 10. Krebs NF, et al. Efficacy and Safety of a High Protein, Low Carbohydrate Diet for Weight Loss in Severely Obese Adolescents. J Pediatr 2010;157:252-8.
 11. Summer SS, et al. Adiponectin Changes in Relation to the Macronutrient Composition of a Weight-Loss DietObesity (Silver Spring). 2011 Mar 31. [Epub ahead of print]
 12. Halyburton AK, et al. Low- and high-carbohydrate weight-loss diets have similar effects on mood but not cognitive performance. Am J Clin Nutr 2007;86:580–7.
 13. Dyson PA, et al. A low-carbohydrate diet is more effective in reducing body weight than healthy eating in both diabetic and non-diabetic subjects. Diabet Med. 2007 Dec;24(12):1430-5.
 14. Keogh JB, et al. Effects of weight loss from a very-low-carbohydrate diet on endothelial function and markers of cardiovascular disease risk in subjects with abdominal obesity. Am J Clin Nutr 2008;87:567–76.
 15. Volek JS, et al. Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309.
 16. Partsalaki I, et al. Metabolic impact of a ketogenic diet compared to a hypocaloric diet in obese children and adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(7-8):697-704.
 17. Daly ME, et al. Short-term effects of severe dietary carbohydrate-restriction advice in Type 2 diabetes–a randomized controlled trial. Diabet Med. 2006 Jan;23(1):15–20.
 18. Westman EC, et al. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low- glycemic index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus. Nutr. Metab (Lond.)2008 Dec 19;5:36.

 

The first 16 studies in the list are weight loss trials, the last two are studies on type 2-diabetics (usually overweight) showing the same effect. Many of the studies are of six months or one year duration, one of them (Shai et al) is two years long.

 

 

 

Dietdoctor, med tilladelse.

 

LOW Carb Science – part 1

 

Dette indlæg opsummerer reviews vedr. LOW carb diæter og risikoen for udviklingen af hjertekarsygdomme, hvor det næste opsummerer reviews vedr. LOW carb diæter og vægttab. Kort sagt, lader der – ud fra nedenstående reviews – stadig ikke til at være hold i at undgå fedt. – ej heller mættet fedt i fornuftige mængder. Faktisk er det en fordel at udskifte visse typer umættet fedt (n-6) med mættet fedt, ift. forekomsten af hjertekarsygdomme (Mozaffarian et al., 2010).

 

The latest review of all major trials of low carb diets show improved weight AND improvement of all major risk factors for heart disease:

 

Despite half a century of research there is still no evidence that natural saturated fat (like butter, eggs etc.) is anything but completely safe to eat.

Have a look at these recent reviews of all the evidence:

Insufficient evidence of association is present for intake of … saturated or polyunsaturated fatty acids; total fat … meat, eggs and milk.

There were no clear effects of dietary fat changes on total mortality or cardiovascular mortality…

no significant evidence for concluding that dietary saturated fat is associated with an increased risk of CHD or CVD.

The observational evidence does not support the hypothesis that dairy fat or high-fat dairy foods contribute to obesity or cardiometabolic risk…

 

 

 

Dietdoctor, med tilladelse.

 

When you really understand your PAIN

 

På nuværende tidspunkt bør det stå forholdsvist klart for de fleste, at længerevarende smerte har en betydningsfuld kognitiv komponent. Det er tidligere blevet nævnt, at blot dét at undervise/informere en person omkring smerte-biologi, kan have en positiv effekt på smerten.

Nedenstående illustration viser hvor mange studier der, til dags dato, dokumenterer effekten på forskellige fronter, blot ved at kende en smule til fysiologien bag smerte. Når det kommer til at brede budskabet, tyder det ligeledes på det er fordelagtigt at bruge analogier frem for kolde facts (Gallagher et al., 2012).

Screen Shot 2013-10-13 at 10.32.07 AM

Data fra L. Moseley, September 2013.

 

PAIN perception and the neural basis for endogenous pain modulation, placebo and nocebo effects.

Illustrationen omfatter bl.a. hjerneområder involveret i den decenderende inhibition og smerte-oplevelsen samt responset til nocebo og placebo (Tracey, 2010). Figur B viser faktorer (som tidligere diskuteret), som kan have en modulerende effekt på smerte.

Illustrationen bør bruges som verbal røvfuld, til den næste som omtaler (længerevarende) smerte som noget simpelt og vævs-lokaliseret.

Pain perception and neural basis for endogenous pain modulation, placebo and nocebo effects.

Pain perception and neural basis for endogenous pain modulation, placebo and nocebo effects (Tracey, 2010).

 

The Drug Cabinet in the Brain

Lorimer Moseley har fået meget plads den sidst periode. David Butler er samarbejdspartner, ligeledes smerte-forsker, og medforfatter til den anbefalelsesværdige bog “Explain Pain“.

I nedenstående video (5:44) forklarer han - på letforståelig vis - det fysiologiske rationale bag hvordan førnævnte faktorer som erfaring, forventninger, kontekst mm., kan forøge eller formindske oplevelsen af smerte.