Meditation (& Pain…)

Headache

 

 

 

Meditation, mindfullness og des lige er særligt “in” i disse tider, hvilket sandsynligvis afspejler de flestes behov for at stresse af. Nogle finder at løb, yoga, musik eller at give konen et par klaps bagi i diverse sammenhænge virker fantastisk ift. afstressning, hvilket indikerer det selvsagte; at det er meget individuelt hvad der virker. Hvad der dog gør sig gældende for de fleste (som ikke har stiftet bekendtskab med fænomenet i enten praktisk eller teoretisk forstand), er opfattelsen af at meditation da er noget værre hippie-bras! Hertil får nogle sandsynligvis associationer til bl.a langt fedtet hår, sved-lugt, clairvoyante, håndlæsning, astronomi, mm.

I kontrast til diverse associationer som måtte opstå, lader det til at meditation har en rettidig plads i det moderne liv. Det startede eftersigende som en slags mental træning i Asiatiske-Buddistiske traditioner, og på nuværende tidspunkt findes der en del litteratur inden for området. Som det vil fremgå af nedenstående har forskningen bl.a. beskæftiget sig med effekten af meditation på diverse angst- og depressionstilstande, og i de senere år også ift. smerte.

“Mindfullness based cognitive therapy” (MBCT) og mindfulness based stress reduction (MBSR) er sandsynligvis nogle af de mest undersøgte meditations-fremgangsmåder i litteraturen (bl.a. i flere randomiserede kontrollerede studier), og har begge til formål at lære udøveren at – på en ikke-dømmende manér – at være opmærksom (mindful) på “oplevelsen af nuet”. Begge fremgangsmåder har en standardiseret 8 ugers protokol, som involverer tre meditationsteknikker i form af body scan, siddende meditation og mindful yoga.

Resultaterne er opsummeret således:

 

Based on multiple randomized clinical trials, there is good evidence for the efficacy of these ST-Mindfulness programs for preventing mood disorders in people at high risk of depression (Teasdale et al., 2000a,b;Ma and Teasdale, 2004Segal et al., 2010Fjorback et al., 2011Piet and Hougaard, 2011), improving mood and quality of life in chronic pain conditions such as fibromyalgia (Grossman et al., 2007Sephton et al., 2007Schmidt et al., 2011) and low-back pain (Morone et al., 2008a,b), in chronic functional disorders such as IBS (Gaylord et al., 2011) and in challenging medical illnesses, including multiple sclerosis (Grossman et al., 2010) and cancer (Speca et al., 2000). ST-Mindfulness has also been shown to decrease stress in healthy people undergoing difficult life situations (Cohen-Katz et al., 2005), such as caring for a loved-one with Alzheimer’s disease (Epstein-Lubow et al., 2006). In chronic pain and functional disorders, ST-Mindfulness is reported to reduce patients’ tendency to catastrophize and engage in repetitive negative cognitions such as, the pain is “terrible and I feel it’s never going to get better” (Garland et al., 2012).

 

Som det fremgår af ovennævnte og som er blevet nævnt i litteraturen (Holzel et al., 2011) ses der effekter af meditations-interventioner på en række forskellige tilstande. Forskellige “behavioral and neural mechanisms” er blevet foreslået i forsøg på at forklare disse positive effekter af meditation; heriblandt ændringer i neurale netværk ansvarlige for følelses-regulering (Holzel et al., 2008), da man bl.a. hos angst-patienter har fundet mindre amygdala-respons ifb. “socially threatening stimuli”. “Metakognition” (= indsigt i egen tænkeproces) anses i denne sammenhæng som den overordnede mekanisme.

 

Ift. smerte, er det interessant at 8 ugers meditation kan have en positiv effekt hos individer med kronisk smerte. – især taget i betragtning af det høje antal af forskellige smerte-regi/”behandlinger” som er uden effekt. Ydermere fortæller det hvad vi allerede ved; at kronisk smerte-syndromer oftest er resultatet af ændringer i hjernen (fx øget sensitivitet), og at erfaringer, tanker, følelser mm. kan modulere den subjektive opfattelse af smerte. I denne sammenhæng nævnes det at en nedsat tendens til “catastrophizing” kunne være en bagvedliggende mekanisme til den observerede smertelindring, hvilket er et velkendt fænomen inden for litteraturen. Dette stemmer desuden overens med hvordan viden omkring smerte, kan have en positiv effekt på den subjektive opfattelse af smerte. 

Indtil da: Meditation, med eller uden fedtet hår, er værd at overveje hvis man har problemer med længerevarende smerte.

 

 

 
Kerr CE, Sacchet MD, Lazar SW, Moore CI, Jones SR. Mindfulness starts with the body: somatosensory attention and top-down modulation of cortical alpha rhythms in mindfulness meditation. Front Hum Neurosci. 2013;7:12. doi:
10.3389/fnhum.2013.00012. Epub 2013 Feb 13.