An aerobic walking programme versus muscle strengthening programme for chronic low back pain

Back to pain.

 

Det følgende er (endnu) et kort eksempel på hvordan smerte er et finurligt fænomen. Måske vigtigst af alt er det et eksempel på, – som tidligere nævnt, – at enhver (smertefri) fysisk aktivitet kan have positiv effekt på smertelindring. Et tidligere review inden for området (Bigos et al., 2009) undersøgte effekten af forskellige interventioner (styrketræning, konditionstræning, udstræk, oplysning, passiv extension mm.) på smertelindring hos patienter med lower-back pain. Konklusionen fra dette review var at ligemeget hvilken form for fysisk aktivitet du kaster dig ud i, er der sandsynlighed for at opleve en hvis smertelindring.

 

“The varied successful exercise approaches suggest possible benefits beyond their intended physiologic goals.”

- Bigos et al., 2009

 

Dette pågældende studie fra Marts-udgaven af Clinical Rehabilitation undersøgte effekten af 6 ugers “aerobic walking program” vs “muscle strengthening program” hos individer (n = 52, 18-65 år) med kroniske (>3 mdr.) smerter i lænde-ryggen. Gang-programmet bestod af 20-40 min. lav-moderat intens gang med 3,5-5km/t. 2 gange om ugen, mens der ikke står meget beskrevet om styrketræningsprogrammet andet end at det involverede hele kroppen. Forsøgspersonerne  var utrænede og stillesiddende, så styrketræningsprogrammet har næppe nået at blive specielt intenst i løbet af 12 træningspas. Pointen er dog at lænde-ryggen sandsynligvis er blevet trænet direkte med belastende øvelser.

Grupperne blev før og efter interventionen testet i en 6 min. gang-test, lænde-ryg udholdenhed ved fleksion-og ekstensionstests samt diverse spørgeskemaer med henblik på at vurdere smerte-intensitet, frygt for smerte og selvvurderet funktionalitet.

Kort sagt var der ingen forskel mellem forbedringerne i de 2 grupper efter 6 uger, hvilket understøtter den indledende idé om at enhver form for (smertefri) bevægelse sandsynligvis har en positiv effekt.
I forlængelse af dette kunne det have været interessant at se udfaldet efter en længere intervention, da 12 træningspas ikke just er alverden. Herudover ville en follow-up efter 6-12 måneder ligeledes være spændende, for at se om disse typer af interventioner har en længerevarende effekt på lænde-smerter.

 

 
Shnayderman I, Katz-Leurer M. An aerobic walking programme versus muscle
strengthening programme for chronic low back pain: a randomized controlled trial.
Clin Rehabil. 2013 Mar;27(3):207-14. doi: 10.1177/0269215512453353. Epub 2012 Jul
31. PubMed PMID: 22850802.

Bigos SJ, Holland J, Holland C, Webster JS, Battie M, Malmgren JA.
High-quality controlled trials on preventing episodes of back problems:
systematic literature review in working-age adults. Spine J. 2009
Feb;9(2):147-68. doi: 10.1016/j.spinee.2008.11.001. Review. PubMed PMID:
19185272.