Protein og vægttab(?)

 

Så er den helt gal igen.

Denne gang omhandler det nyheden som har floreret medierne de sidste dage; spørgsmålet om hvorvidt en kost høj på protein muligvis ikke er ideel ift. vægttab, og sågar endda skadelig for helbredet. Rødt køds rolle ift. udviklingen af kræft er langt fra tydelig og konsensus, som nævnt i et tidligere indlæg. Anders Nedergaard har også skrevet om emnet, så nogle af pointerne herfra vil ligeledes fremgå.

 

Nyheden er responset på et studie (Vergnaud et al., 2013), som – ved hjælp af selvrapporteret fødeindtag og 5 års opfølgning – undersøgte effekten af at erstatte 5% af det samlede energiindtag fra et makronæringsstof (prot, kulh, fedt) med et andet. Studiet er ret stort (n = 373,803) fordelt på 10 europæiske lande. Kort sagt konkluderer studiet, at et øget proteinindtag på bekostning af kulhydrat eller fedt, er forbundet med vægtøgning.

Som de fleste ved er det ret kontroversielt vs. den almene opfattelse som er, at et højt proteinindtag skulle være gavnligt ift. vægttab. En væsentlig årsag til hvorfor dette er plausibelt, er bl.a. det højere mæthedsindex ved protein vs. fedt og kulhydrat, hvilket betyder at protein mætter mere pr. gram. Øget mæthed vil for det meste medføre et lavere energiindtag, og i forlængelse heraf et vægttab.

Interventionsstudier bakker ligeledes op omkring dette, da de fleste finder at en kost høj på protein vs. høj på kulhydrat giver et større vægttab, samt flere metabolske fordele (lipoprotein-profil, insulinfølsomhed mm.) (Noakes et al., 2005; Færch et al., 2005; Schoeller et al., 2005). I andre studier, med ad libitum kost, har man ligeledes observeret 5kg. vægttab på 12 uger ved en højprotein (25 E%) kost (Weigle et al., 2005), samt at ad libitum højprotein (25 E% protein) medfører et større vægttab end ad libitum høj-kulhydrat (12 E% protein) kost (Skov et al., 1999) . I sidstnævnte studie – som varede 12 måneder – fik højprotein-gruppen et vægttab på 8,9kg (7.6 kg fedt) mens høj-kulhydrat- gruppen fik et vægttab på 5.1kg (4.3 kg fedt). Herudover var der flere i protein- vs. kulhydrat gruppen som havde et vægttab på mere end 10 kg (35% vs. 9%).

 

I forlængelse af ovennævnte, skal man ligeledes være opmærksom på hvad Vergnaud studiet egentlig viser. I løbet af de 5 år var der 300g. til forskel mellem grupperne som spiste hhv. mindst og mest protein. Endvidere viser studiet at Danmark og Sverige er signifikant mindre påvirket af at erstatte 5% protein med 5% kulhydrat, hvilket kunne stille spørgsmålstegn til studiets vigtighed ift. den danske befolkning. Sidst at nævne er den gode gamle floskel; Disse befolkningsstudier siger muligvis noget om sammenhænge, men ikke nødvendigvis om kausalitet. At der ligeledes er socio-økonomiske faktorer på spil kan også tænkes.

 

Kort sagt er medierne oppe i det røde felt over en vægtøgning på 300 g over 5 år.; muligvis(!) pga. et højere proteinindtag. Dette endda på trods af at mange andre studier (interventions- og befolkningsstudier) som nævnt, viser noget helt andet. Det er problematisk når Hr. og Fru. DK læser sådanne overskrifter, men mon ikke selv drama-hippierne snart har lært ikke at tage medierines ord for gode varer.

 

 

 

 

 

Færch, K., Lau, C., Tetens, I., Pedersen, O. B., Jørgensen, T., Borch-Johnsen, K., & Glümer, C. (2005). A statistical approach based on substitution of macronutrients provides additional information to models analyzing single dietary factors in relation to type 2 diabetes in danish adults: the Inter99 study. J Nutr, 135(5), 1177–1182.

Noakes M, Keogh JB, Foster PR, Clifton PM. Effect of an energy-restricted, high-protein, low-fat diet relative to a conventional high-carbohydrate, low-fat diet on weight loss, body composition, nutritional status, and markers of cardiovascular health in obese women. Am J Clin Nutr. 2005 Jun;81(6):1298-306.

Schoeller DA, Buchholz AC. Energetics of obesity and weight control: does diet composition matter? J Am Diet Assoc. 2005 May;105(5 Suppl 1):S24-8. Review.

Skov, A. R., Toubro, S., Rønn, B., Holm, L., & Astrup, A. (1999). Randomized trial on protein vs carbohydrate in ad libitum fat reduced diet for the treatment of obesity. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders : Journal of the International Association for the Study of Obesity, 23(5), 528–536.

Vergnaud, A.-C., Norat, T., Mouw, T., Romaguera, D., May, A. M., Bueno-de-Mesquita, H. B., et al. (2013). Macronutrient Composition of the Diet and Prospective Weight Change in Participants of the EPIC-PANACEA Study. PloS One, 8(3), e57300. doi:10.1371/journal.pone.0057300

Weigle, D. S., Breen, P. A., Matthys, C. C., Callahan, H. S., Meeuws, K. E., Burden, V. R., & Purnell, J. Q. (2005). A high-protein diet induces sustained reductions in appetite, ad libitum caloric intake, and body weight despite compensatory changes in diurnal plasma leptin and ghrelin concentrations. Am J Clin Nutr, 82(1), 41–48.