Extended Sleep Reduces Pain Sensitivity

 

I December-udgaven af tidskriftet SLEEP ses en artikel som omhandler sammenhængen mellem søvn og følsomhed over for smerte.

 

A new study suggests that extending nightly sleep in mildly sleepy, healthy adults increases daytime alertness and reduces pain sensitivity.

 

18 “sleepy” forsøgspersoner (FP) uden smertesymptomer blev tilfældigt tildelt én af to grupper: Den ene gruppe blev tildelt opgaven at sove de efterfølgende 4 nætter som vanligt, mens den anden blev instrueret i at tilbringe 10 timer i sengen de efterfølgende 4 nætter. Sidstnævnte gruppe sov i gennemsnit 1.8 timer mere pr. nat, hvilket var associeret med øget daytime alertness, som igen var associeret med mindre følsomhed over for smertestimuli.

Følsomhed over for smerte blev målt som tidsperioden før FP fjernede sin finger fra en varmekilde. Gruppen som sov mest øgede deres tidsperiode med 25%, hvilket indikerer en nedsat følsomhed over for smerte. Forfatterne rapporterer endvidere, at denne øgning er større end tidligere set ved indtagelsen af 60mg codeine (smertestillende).

 

FP i det beskrevne studie var “mildly sleepdeprived”. Antaget af forsøgsgruppen sov 9 ud af de 10 timer de tilbragte i sengen, har kontrolgruppen sovet omkring 7 timer pr. nat. Dette er lig (og måske mere end) hvad de fleste voksne sover pr. nat, hvorfor der kunne være en idé i at eksperimentere med at sove lidt længere, hvis man går rundt med en irriterende smerte som ikke rigtig vil gå væk…

Sammenhængen mellem søvnkvalitet og øget smerte-følsomhed er velkendt (Schestatsky et al., 2012; Doghramji et al., 2012); og er sandsynligvis medieret via en nedsat evne i CNS til at håndtere og modulere smerte (Lee et al., 2012).

 

 

 

Doghramji K. Sleep Extension in Sleepy Individuals Reduces Pain Sensitivity: New Evidence Regarding the ComplexReciprocal Relationship between Sleep and Pain. Sleep. 2012

Lee YC, Lu B, Edwards RR, Wasan AD, Nassikas NJ, Clauw DJ, Solomon DH, Karlson EW. The role of sleep problems  in central pain processing in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2012

Roehrs TA, Harris E, Randall S, Roth T. Pain sensitivity and recovery from mild chronic sleep loss. Sleep. 2012

Schestatsky P, Dall-Agnol L, Gheller L, Stefani LC, Sanches PR, Custódio I, Torres IS, Caumo W. Pain-autonomic interaction after work-induced sleep restriction. Eur J Neurol. 2012

 

 

2 thoughts on “Extended Sleep Reduces Pain Sensitivity

  1. Pingback: More pain! « Better Movement

  2. Mette

    Elsker at sove – men sover for lidt. Nu har jeg verdens bedste undskyldning for at gå lidt tidligere i seng. Tak for det!

Comments are closed.