Monthly Archives: December 2012

The Effects of Green Tea Consumption and Resistance Training on Body Composition and Resting Metabolic Rate in Overweight or Obese Women

 

Abstract Green tea has been shown to have thermogenic and antiobesity properties. Therefore, it is important to investigate its effect on weight loss in humans, especially in women. We investigated the effects of green tea consumption combined with resistance training on the body composition and the resting metabolic rate (RMR) in women who were overweight or obese (grade I). After 4 weeks on an adaptive diet, 36 women were divided into four groups (group 1-green tea; group 2-placebo; group 3-green tea plus resistance training; group 4-placebo plus resistance training). The study was double-blinded and placebo-controlled. The RMR and body composition were ascertained for each volunteer, blood tests were performed, and subjects in groups 3 and 4 were tested for their one repetition maximum. Each subject followed the protocol and continued the diet for eight additional weeks, and periodic evaluations were administered. The mean RMR of group 1 decreased significantly and was accompanied by weight loss, maintenance of lean body mass, and decreases in both waist circumference and body mass index. Group 2 showed no variations in anthropometric or blood variables and significantly decreased their mean RMR. Group 3 showed significant increases in RMR, lean body mass, and muscle strength, and significant decreases in body fat, triglycerides, and waist circumference as compared to group 4. Green tea combined with resistance training its potential is increased with decreasing body fat, waist circumference, and triacylglyceride levels and by increasing lean body mass and muscle strength.

 

 

Figur 1 viser ændringerne i kropskompositionen hos de 4 grupper. Grøn the i sig selv havde en positiv effekt på vedligeholdelsen af fedtfri masse, tab af fedtmasse og lavere fedtprocent, samt taljemål (gruppe 1). Som det fremgår af ovenstående abstract og nedenstående figur, var der en yderligere effekt af at tilføje grøn the til 8 ugers (tung) styrketræning. Kort sagt, så man i gruppe 4 de sædvanlige adaptationer til en tung styrketræningsprotokol (på utrænede); øget styrke, øget fedtfri masse samt en sækning af fedt procenten. Ved tilføjelsen af grøn the (gruppe 3) til styrketræningsprotokollen, så man yderligere forbedringer på den fedtfrie masse og fedt procenten, samt på koncentrationen af fedtsyrer i blodet.
Screen Shot 2012-12-17 at 8.52.49 AM

 

Forfatterne tilskriver den intensiverede effekt af grøn the til dets indflydelse på mængden af CPT1; et nøgle-enzym i fedtforbrændings-processen, som medierer transporteren af fedtsyrer over den ydre mitokondrie-membran. De to grupper som indtog grøn the fik en dosis bestående af 20 g. pr. dag, hvilket desværre gør det lidt svært at efterligne 100% i praksis.
Hertil skal det også nævnes at de overvægtige/fede (BMI 25-35) kvinderne kun indtog 1200 kcal/dag, hvorfor et vægttab næsten er uundgåeligt. En fordel ved studiet er at de havde en 4 ugers indkørselsperiode hvor størstedelen af vægttabet som regel sker, hvorfor forskelle i ændringer de efterfølgende 8 uger tilskrives de respektive protokoller.

 

 

 

 
Cardoso GA, Salgado JM, Cesar MD, Donado-Pestana CM. The Effects of Green Tea Consumption and Resistance Training on Body Composition and Resting Metabolic Rate in Overweight or Obese Women. J Med Food. 2012 Nov 9. [Epub ahead of print]

Extended Sleep Reduces Pain Sensitivity

 

I December-udgaven af tidskriftet SLEEP ses en artikel som omhandler sammenhængen mellem søvn og følsomhed over for smerte.

 

A new study suggests that extending nightly sleep in mildly sleepy, healthy adults increases daytime alertness and reduces pain sensitivity.

 

18 “sleepy” forsøgspersoner (FP) uden smertesymptomer blev tilfældigt tildelt én af to grupper: Den ene gruppe blev tildelt opgaven at sove de efterfølgende 4 nætter som vanligt, mens den anden blev instrueret i at tilbringe 10 timer i sengen de efterfølgende 4 nætter. Sidstnævnte gruppe sov i gennemsnit 1.8 timer mere pr. nat, hvilket var associeret med øget daytime alertness, som igen var associeret med mindre følsomhed over for smertestimuli.

Følsomhed over for smerte blev målt som tidsperioden før FP fjernede sin finger fra en varmekilde. Gruppen som sov mest øgede deres tidsperiode med 25%, hvilket indikerer en nedsat følsomhed over for smerte. Forfatterne rapporterer endvidere, at denne øgning er større end tidligere set ved indtagelsen af 60mg codeine (smertestillende).

 

FP i det beskrevne studie var “mildly sleepdeprived”. Antaget af forsøgsgruppen sov 9 ud af de 10 timer de tilbragte i sengen, har kontrolgruppen sovet omkring 7 timer pr. nat. Dette er lig (og måske mere end) hvad de fleste voksne sover pr. nat, hvorfor der kunne være en idé i at eksperimentere med at sove lidt længere, hvis man går rundt med en irriterende smerte som ikke rigtig vil gå væk…

Sammenhængen mellem søvnkvalitet og øget smerte-følsomhed er velkendt (Schestatsky et al., 2012; Doghramji et al., 2012); og er sandsynligvis medieret via en nedsat evne i CNS til at håndtere og modulere smerte (Lee et al., 2012).

 

 

 

Doghramji K. Sleep Extension in Sleepy Individuals Reduces Pain Sensitivity: New Evidence Regarding the ComplexReciprocal Relationship between Sleep and Pain. Sleep. 2012

Lee YC, Lu B, Edwards RR, Wasan AD, Nassikas NJ, Clauw DJ, Solomon DH, Karlson EW. The role of sleep problems  in central pain processing in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2012

Roehrs TA, Harris E, Randall S, Roth T. Pain sensitivity and recovery from mild chronic sleep loss. Sleep. 2012

Schestatsky P, Dall-Agnol L, Gheller L, Stefani LC, Sanches PR, Custódio I, Torres IS, Caumo W. Pain-autonomic interaction after work-induced sleep restriction. Eur J Neurol. 2012