Science Update

 

Konditionstræning og kognitiv funktion

En meta-analyse fra 2012 (1) undersøgte effekten af træningsperioder med hhv. kognitive træning og konditionstræning på udførelsen/præstationen af ukendte kognitive tests. Forfatterne søgte litteraturen fra 1966-2010 og fandt 42 egnede studier som inkluderede 3.781 sunde, ældre (>55 år) voksne.

Resultatet: Grupperne som dyrkede konditionstræning havde en lige så stor fremgang som grupperne som trænede kognitivt, på præstationen af ukendte kognitive tests (choice reaction time, memory, and executive function).

 

Meta-analysen viser derfor dels at konditionstræning er en effektiv måde at træne/vedligeholde sin kognitive kapacitet på, og dels at ældre voksne (stadig!) har potentiale for at optimere den kognitive funktion.

 

 

Back problems. What actually works?

I 2009 udkom et review i The Spine Journal (2), som undersøgte litteraturen af forebyggelsen af ryg-problemer (BP) hos voksne. Studiet havde høje kriterier for inklusion (RCT), og kun 20 ud af 185 fundne studier opfyldte kravene for “high-quality research”.

 

 

“Results: Only exercise was found effective for preventing self-reported BPs in seven of eight trials (effect size 0.39 to >0.69). Other interventions were not found to reduce either incidence or severity of BP episodes compared with controls. Negative trials included five trials of education, four of lumbar supports, two of shoe inserts, and four of reduced lifting programs.”

 

Dette review viser at det – af de undersøgte interventioner – kun var exercise som havde en positiv effekt på BP. Derimod havde sko-indlæg, ryg-støtte, nedsat træningsmængde og uddannelse inden for området, ingen positiv effekt. De kommer dog ikke nærmere ind på hvilken type “uddannelse” der er snak om, da det tidligere er vist at “pain-education” er en meget potent intervention ift. smertelindring (se arbejde af Moseley). Det er sandsynlig at uddannelse i dette review er mere relateret til “do and dont´s” vedr. BP end til neurobiologien bag smerte.

Herudover er det interessant at hverken sko-indlæg, nedsat træningsmængde eller nedsat bevægelse af lænde-ryggen, viste positiv effekt på BP. Det er ligeledes lidt tankevækkende, da disse interventioner ofte er de mest anvendte. Det er tilsyneladende også mindre vigtigt hvilken type træning/bevægelse der er tale om, da de inkluderede studier havde gang i alt fra passiv udstræk til styrketræning; – med den samme effekt på BP.

 

 

 

(1) Extended Practice and Aerobic Exercise Interventions Benefit Untrained Cognitive Outcomes in Older Adults: A Meta-Analysis. 2012

(2) High-quality controlled trials on preventing episodes of back problems: systematic literature review in working-age adults. 2009

 

 

One thought on “Science Update

  1. Pingback: Casual assessment of factors (potentially) contributing to lower back pain | Better Movement

Comments are closed.