Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Risk of Major Cardiovascular Disease Events…

 

Tidligere studier har vist en positiv sammenhæng mellem omega-3 supplementering og risiko for kardiovaskulære sygdomme og dødelighed. Den første metaanalyse konkluderede, på baggrund af studier fra 1966-1999 (n=7951) følgende:

 

This meta-analysis suggests that dietary and non-dietary intake of n-3 polyunsaturated fatty acids reduces overall mortality, mortality due to myocardial infarction, and sudden death in patients with coronary heart disease (1).

 

 

På trods af dette, er der uenighed hvad angår de positive effekter af n-3 supplementering. Et systematisk review fra 2012 (2) gennemgik MEDLINE, EMBASE, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials, og fandt frem til 20 studier (n=68.680). Udvælgelsesproceduren ses nedenunder:

 

 
 
En oversigt over de 20 studier, deres supplementerings-doser (0,4 – 6g/dag) og varighed (1 – 6,2 år ) ses her, mens en grafisk illustration af resultaterne ses her.

Kort sagt, viser den nye meta-analyse ikke signifikante fordele ved omega-3 supplementering på hverken “selected outcomes” (kardiovaskulære sygdomme) eller “all-cause mortality”. Samme historie gør sig gældende for effekten af kost-rådgivning ift. den relative risiko, hvor der tværtimod var en tendens til den modsatte effekt.

 

Forfatterne konkluderer følgende:

 

In conclusion, omega-3 PUFAs are not statistically significantly associated with major cardiovascular outcomes across various patient populations. Our findings do not justify the use of omega-3 as a structured intervention in everyday clinical practice or guidelines supporting dietary omega-3 PUFA administration. Randomized evidence will continue to accumulate in the field, yet an individual patient data meta-analysis would be more appropriate to refine possible associations related to, among others, dose, adherence, baseline intake, and CVD risk group

 

 

 

Dermed ikke sagt man bør bruge ovennævnte som en undskyldning for ikke at spise fisk, da der er mange andre fordelagtige aspekter tilknyttet (protein, vitaminer & mineraler). På trods af manglende signifikans, ser der på resultaterne ud til at være en tendens til positive egenskaber ved n-3 supplementering. Resultaterne fortæller blot, at der tilsyneladende ikke er evidens for at tillægge n-3 helt så stor opmærksomhed, som ofte kan være tilfældet. Herudover er det svært at udtale sig om mængder, da de inkluderede studier som nævnt var meget forskellige i deres anvendte doser. Det er muligt der blot skal et yderligere indtag til, før vi for alvor ser fordelagtige kardiovaskulære effekter af omega-3 supplementering.

 

 

(1) N-3 polyunsaturated fatty acids in coronary heart disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. 2002

(2) Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Risk of Major Cardiovascular Disease Events. A Systematic Review and Meta-analysis. 2012