Science Update – Staying smart

 

The berries

Effekten af bær-indtag på kognitiv funktion blev undersøgt som led i “Nurses´ Health Study”, der med sin start i 1976 er et af de største longitudinelle studier med formål at undersøge diverse sundhedsfaktorer hos kvinder. Fødeindtaget blev målt via spørgeskemaer på 16.000 af deltagerne, mens den kognitive funktion blev målt via 6 forskellige kognitive tests.

Resultatet var at et “højere” indtag af bær ser ud til at reducere faldet i den kognitive funktion hos ældre (≥70 år) voksne (1).

 

… indicating that berry intake appears to delay cognitive aging by up to 2.5 years.

 

 

Lys og overvægt

Hvorend jeg kigger er der tykke mennesker.

Hvorend jeg stikker hovedet ind har folk ikke mørklægningsgardiner. At det i min verden er ganske uforståeligt hvorfor folk vælger at have gardiner som max tjener 50% af deres formål er én ting, men når den manglende tankevirksomhed strækker sig så langt som til at have sundhedsmæssige konsekvenser, må der indkaldes the big guns:

I forlængelse af den forudgående post hvor jeg kort nævnte dagsrytme som en potentiel vigtig faktor ifb. med sundhed og vægttab, følger her endnu et studie på mus som undersøgte effekten af at sove i hhv. lyse og mørke omgivelser (2).

 

Resultaterne:

- Ved mus som sov i enten lyse eller “dim” omgivelser sås en signifikant stigning i kropsvægt samt nedgang i glukose tolerance, sammenlignet med mus som som i mørke omgivelser.

- Ovennævnte var på trods af identiske levels af kalorie-indtag samt fysisk aktivitet.

 

These results suggest that low levels of light at night disrupt the timing of food intake and other metabolic signals, leading to excess weight gain.

 

 

Opsummering: Du bliver en tyksak af ikke at sove med mørklægningsgardiner!

 

 

 

(1) Dietary intakes of berries and flavonoids in relation to cognitive decline. 2012

(2) Light at night increases body mass by shifting the time of food intake. 2010