More Fasting!

 
I forlængelse af en post fra November 2011 ved navnet “Fordelene ved Intermittent Fasting”, (IF) følger her lidt yderligere info inden for området. Flere og flere eksperimenterer med Paleo-like diæter med eller uden inkorporering af diverse faste-strategier, og i denne forbindelse bliver der også publiceret mere og mere forskning inden for området.

Dette studie (på mus) undersøgte effekten af IF via en 16:8 protokol (16 timers faste, 8 timers spise-periode) på cholesterol-tal, blod glucose, levertal mm. Kosten var fedtrig (60 E%), og denne blev dels sammenlignet med samme type kost hvor musene måtte spise når de ville, og dels med en standard diæt bestående af 13 E% fedtindhold under samme to forhold [1].

Resultaterne som følger:
 

After 100 days, the mice who ate fatty food frequently throughout the day gained weight and developed high cholesterol, high blood glucose, liver damage and diminished motor control, while the mice in the time-restricted feeding group weighed 28 percent less and showed no adverse health effects despite consuming the same amount of calories from the same fatty food. Further, the time-restricted mice outperformed the ad lib eaters and those on a normal diet when given an exercise test.

 
 
På baggrund af ovennævnte konkluderer forfatterne at ved at spise efter en “time-restricted fashion”, aka. 16:8 protokollen, kan man – i et begrænset omfang – sandsynligvis modstå nogle af de skadelige effekter af en usund levevej:
 

For the last 50 years, we have been told to reduce our calories from fat and to eat smaller meals and snacks throughout the day. We found, however, that fasting time is important. By eating in a time-restricted fashion, you can still resist the damaging effects of a high-fat diet.

 

“It’s a dogma that a high-fat diet leads to obesity and that we should eat frequently when we are awake,” says Satchidananda Panda, an associate professor in the Regulatory Biology Laboratory and senior author of the paper. “Our findings, however, suggest that regular eating times and fasting for a significant number of hours a day might be beneficial to our health.”

 
Alt i alt tyder mere og mere på at vi skal væk fra det dybtliggende mantra “spis hver 2-3 time for at opretholde et stabilt blodsukker”, og tænke mere i retning af “nutrient sensors” og dagsrytmer/fasting-perioder, når snakken går på overvægt og livsstilssygdomme. Dog er det svært at sige meget konkret uden definitive humane studier, men de fleste af denne slags studier bliver først udført på mus, så der er håb forude!

 

Næste indlæg vil sandsynligvis omhandle Paleo-fremgangsmåden, med tilhørende fordele og eventuelle ulemper.

 

 
 

[1] Time-Restricted Feeding without Reducing Caloric Intake Prevents Metabolic Diseases in Mice Fed a High-Fat Diet. 2012

3 thoughts on “More Fasting!

  1. Richard Thomas

    Fedt indslag! Studiet viser nogle interessante resultater. Jeg glæder mig til at vi får noget der kigger på mennesker samt påvirkning af forskellige aktivitetsniveauer. Specialeprojekt til dig måske ;-) Jeg er ellers ikke enig i hendes indledende observation “While diet-induced obesity has been exclusively attributed to increased caloric intake from fat”. Det er lang tid siden at “fedt” er blevet betragtet som den eneste faktor der bidrager til overvægt.

  2. Jonas Vinstrup

    I agree. Mon ikke et studie af sin slags er lige på trapperne! Godt set, og jeg er for så vidt enig. Det er interessant at tænke over hvad der _anses_ som værende den primær årsag, og hvad der rent faktisk er de(n) primære årsag(er) til diet-induced obesity.

  3. Pingback: Science Update – Staying smart « Better Movement

Comments are closed.