Monthly Archives: July 2012

Science Update – Staying smart

 

The berries

Effekten af bær-indtag på kognitiv funktion blev undersøgt som led i “Nurses´ Health Study”, der med sin start i 1976 er et af de største longitudinelle studier med formål at undersøge diverse sundhedsfaktorer hos kvinder. Fødeindtaget blev målt via spørgeskemaer på 16.000 af deltagerne, mens den kognitive funktion blev målt via 6 forskellige kognitive tests.

Resultatet var at et “højere” indtag af bær ser ud til at reducere faldet i den kognitive funktion hos ældre (≥70 år) voksne (1).

 

… indicating that berry intake appears to delay cognitive aging by up to 2.5 years.

 

 

Lys og overvægt

Hvorend jeg kigger er der tykke mennesker.

Hvorend jeg stikker hovedet ind har folk ikke mørklægningsgardiner. At det i min verden er ganske uforståeligt hvorfor folk vælger at have gardiner som max tjener 50% af deres formål er én ting, men når den manglende tankevirksomhed strækker sig så langt som til at have sundhedsmæssige konsekvenser, må der indkaldes the big guns:

I forlængelse af den forudgående post hvor jeg kort nævnte dagsrytme som en potentiel vigtig faktor ifb. med sundhed og vægttab, følger her endnu et studie på mus som undersøgte effekten af at sove i hhv. lyse og mørke omgivelser (2).

 

Resultaterne:

- Ved mus som sov i enten lyse eller “dim” omgivelser sås en signifikant stigning i kropsvægt samt nedgang i glukose tolerance, sammenlignet med mus som som i mørke omgivelser.

- Ovennævnte var på trods af identiske levels af kalorie-indtag samt fysisk aktivitet.

 

These results suggest that low levels of light at night disrupt the timing of food intake and other metabolic signals, leading to excess weight gain.

 

 

Opsummering: Du bliver en tyksak af ikke at sove med mørklægningsgardiner!

 

 

 

(1) Dietary intakes of berries and flavonoids in relation to cognitive decline. 2012

(2) Light at night increases body mass by shifting the time of food intake. 2010

More Fasting!

 
I forlængelse af en post fra November 2011 ved navnet “Fordelene ved Intermittent Fasting”, (IF) følger her lidt yderligere info inden for området. Flere og flere eksperimenterer med Paleo-like diæter med eller uden inkorporering af diverse faste-strategier, og i denne forbindelse bliver der også publiceret mere og mere forskning inden for området.

Dette studie (på mus) undersøgte effekten af IF via en 16:8 protokol (16 timers faste, 8 timers spise-periode) på cholesterol-tal, blod glucose, levertal mm. Kosten var fedtrig (60 E%), og denne blev dels sammenlignet med samme type kost hvor musene måtte spise når de ville, og dels med en standard diæt bestående af 13 E% fedtindhold under samme to forhold [1].

Resultaterne som følger:
 

After 100 days, the mice who ate fatty food frequently throughout the day gained weight and developed high cholesterol, high blood glucose, liver damage and diminished motor control, while the mice in the time-restricted feeding group weighed 28 percent less and showed no adverse health effects despite consuming the same amount of calories from the same fatty food. Further, the time-restricted mice outperformed the ad lib eaters and those on a normal diet when given an exercise test.

 
 
På baggrund af ovennævnte konkluderer forfatterne at ved at spise efter en “time-restricted fashion”, aka. 16:8 protokollen, kan man – i et begrænset omfang – sandsynligvis modstå nogle af de skadelige effekter af en usund levevej:
 

For the last 50 years, we have been told to reduce our calories from fat and to eat smaller meals and snacks throughout the day. We found, however, that fasting time is important. By eating in a time-restricted fashion, you can still resist the damaging effects of a high-fat diet.

 

“It’s a dogma that a high-fat diet leads to obesity and that we should eat frequently when we are awake,” says Satchidananda Panda, an associate professor in the Regulatory Biology Laboratory and senior author of the paper. “Our findings, however, suggest that regular eating times and fasting for a significant number of hours a day might be beneficial to our health.”

 
Alt i alt tyder mere og mere på at vi skal væk fra det dybtliggende mantra “spis hver 2-3 time for at opretholde et stabilt blodsukker”, og tænke mere i retning af “nutrient sensors” og dagsrytmer/fasting-perioder, når snakken går på overvægt og livsstilssygdomme. Dog er det svært at sige meget konkret uden definitive humane studier, men de fleste af denne slags studier bliver først udført på mus, så der er håb forude!

 

Næste indlæg vil sandsynligvis omhandle Paleo-fremgangsmåden, med tilhørende fordele og eventuelle ulemper.

 

 
 

[1] Time-Restricted Feeding without Reducing Caloric Intake Prevents Metabolic Diseases in Mice Fed a High-Fat Diet. 2012