Science Update – More meat equals more children?

 

Kød

“Carnivory is behind the evolutionary success of humankind. When early humans started to eat meat and eventually hunt, their new, higher-quality diet meant that women could wean their children earlier. Women could then give birth to more children during their reproductive life, which is a possible contribution to the population gradually spreading over the world. The connection between eating meat and a faster weaning process is shown by a research group from Lund University in Sweden, which compared close to 70 mammalian species and found clear patterns”. [1]

 

Nough´ said.

 

 

Positivitet forebygger kardiovaskulære sygdomme

Det er efterhånden kendt at negativ-ladet følelsesmæssige tilstande som depression, fjendtlighed, angst, stress og vrede har negative konsekvenser for helbredet. Et review fra 2012 [2] søgte litteraturen for eventuelle sammenhænge mellem positive sindtilstande og fordelagtige kardiovaskulære effekter. – den første af sin slags.

Faktorer som optimisme, følelsen af lykke samt en generel tilfredshed med livet, var positivt associeret med en nedsat risiko for kardiovaskulære sygdomme. Denne sammenhæng var uafhængig af bl.a. alder, ryge-status, BMI og socioøkonomisk status.

Forfatterne meddeler endvidere, at effekterne sandsynligvis er resultatet af opførslen: Individer med en over-all tilfredshed er mere tilbøjelighed til at indgå i fysisk aktivitet, spise en sund og varieret kost samt at sove tilstrækkeligt.

 

 

Spis op! Langsomt…

“Wolfing down” (= dét at indtage sin mad hurtigt) er associeret med følgende negative konsekvenser:

  • Overspisning
  • Overvægt
  • Diabetes II

 

Sidstnævnte faktor er gjort tydeligt i et nyere studie [3]: 234 personer nyligt diagnosticeret med type 2 diabetes og 468 personer uden sygdommen, blev sammenlignet og udfyldte et spørgeskema omkring spisevaner. Èt af spørgsmålene var at de skulle angive deres spisevaner, tempo, – ift. andre.

Efter at have taget højde for andre risikofaktorer såsom type 2 diabetes i familien, graden af fysisk aktivitet, BMI, ryge-status og blodlipid profil, fandt forfatterne en 2x øget risiko for type 2 diabetes hos folk som havde tendens til at “wolf down their food”.

 

 

 

 

[1] Impact of Carnivory on Human Development and Evolution Revealed by a New Unifying Model of Weaning in Mammals. 2012

[2] The heart’s content: The association between positive psychological well-being and cardiovascular health. 2012

[3] Eating fast increases diabetes risk. 2012