Science Update – Chokolade

 

Chokolade – skal, skal ikke?

Chokolade har ry for at være “the great sinner”, mens mørk chokolade ofte kan være både godt og skidt, – afhængig af om man kan lide det eller ej. Dog går mørk chokolade unægteligt godt til kaffen, og der ser ud til at være positive aspekter vedhæftet. I det følgende er resultater fra flere meta-analyser beskrevet:

 

I en meta-analyse fra 2011 [1] undersøgte man litteraturen for sammenhænge mellem indtagelsen af mørk chokolade og blod lipid-niveauer. I alt 10 kliniske studier med i alt 320 forsøgspersoner fra 1966-2010 slap igennem kriterierne. Indtaget af mørk chokolade i studierne lå mellem 20 og 100g./ dag. Forfatterne fandt at indtagelsen af mørk chokolade ikke havde signifikant indflydelse på koncentrationen af high-density lipoprotein (HDL) samt triglycerider (TG), hvorimod koncentrationen af “low-density lipoprotein” (LDL) og den totale mængde af cholesterol blev sænket. = Good news!

En anden meta-analyse fra 2012 [2] omfattede 42 studier som undersøgte effekten af 50-100 g./d mørk chokolade og/eller kakaopulver på forskellige kendte risikofaktorer ifb. med cardiovascular disease (CVD). Konklusionen var at et dagligt indtag af mørk chokolade eller kakao øger insulinfølsomheden samt sænker både det systoliske (-4,5 mmHg) og det diastoliske (-2,5 mmHg) blodtryk.

 

Disse fund er reproduceret i flere andre reviews af litteraturen [3-5], og et fald i systolisk blodtryk på -3 mmHg er associeret med nedsat “all-cause mortality” [4]. Herudover har kakao en større antioxidant-kapacitet end både rødvin og the [6].

Ovennævnte er meta-analyser/reviews af studier som typisk har brugt 20-200 g. mørk chokolade pr. dag. Især hvis målet er vægttab, skal man have det relativt høje energiindhold for øje.

 

 

 

[1] Effects of cocao products/dark chocolate on serum lipids: a meta-analysis. 2011

[2] Effects of chocolate, cocao and flavan-3-ols on cardiovascular health: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. 2012

[3] Effect of dark chocolate on arterial function in healthy individuals: cocoa instead of ambrosia? 2006

[4] Blood pressure and cardiovascular risk: what about cocoa and chocolate? 2010

[5] Effects of cocoa flavanols on risk factors for cardiovascular disease. 2008

[6] Cocoa has more phenolic phytochemicals and a higher antioxidant capacity than teas and red wine. 2003

 

 

 


2 thoughts on “Science Update – Chokolade

  1. tseberg

    Chokolade er super godt til kaffen!

    Du skriver at kakao også er godt, men der er vel snak om en bestemt udgave af kakao. Har du nogle anbefalinger til hvad man skal vælge – for at undgå de fyldte sukker produkter i supermarkederne?

  2. Jonas Vinstrup

    Såmænd.
    Der er tale om “ægte” kakao; som i kakao smør fra kakao-bønnen (theobroma cacao). Bønnen er rig på fedt (“smør”; 50-70%) og flavonoider, hvoraf de hensigtsmæssige egenskaber fremkommer.

Comments are closed.