Science Update – core training and calories

 

“Core”-træning

Der er efterhånden ikke det core-træning ikke siges at være godt for, og for mange er det en byggesten i træningsprogrammet.
Et studie fra 2011 undersøgte forholdet/sammenhængen mellem core stabilitet, funktionel bevægelse og præstation. Core stabilitet blev vurderet ud fra McGill´s “Trunk muscle endurance tests”, og funktionel bevægelse ud fra Cook´s “Functional Movement Screening”. Præstation blev vurderet ud fra bl.a. “T-run agility tests” og “backward overhead medicine ball throw”.

Følgende var konklusionen:

  • Der ses ingen sammenhæng mellem core stabilitet og funktionel bevægelse.
  • Core stabilitet og funktionel bevægelse er tvivlsomme indikatorer for præstation [1].

 

Studiet og dets metode skal ses på med kritiske øjne og overførbarheden af screening- og præstations-øvelserne kan diskuteres ift. S.A.I.D-princippet. Herudover kan bias i form af familiarization og forskelle blandt forsøgspersonernes træningsbaggrund- og tilstand ift. testning, diskuteres.

Alligevel tyder det på at core-træning ikke er alt hvad det siges at være. Især ikke når det siges at være alfa omega i velvære såvel som atletisk præstation. Lederman, 2009 beretter ligeledes om den mangelfulde evidens bag nødvendigheden af core-træning [2].

I bund og grund er der ikke belæg for at “spænde op” (“hollowing/bracing”) for at beskytte rygsøjlen, men derimod ser det ud til man blot skal lade stabiliteten komme af sig selv og fokusere på løftet. – hjernen er programmeret til at respondere på belastning med en passende sekvens af muskelkontraktioner.

 

Imponerende. Men hvor vigtigt er det, og øger det hans præstation på andre områder?

 

Intermittent, low-carbohydrate diets still work

Som nævnt i tidligere posts, ser der ud til at være fordele ved både intermittent fasting og alternate-day fasting. Endnu et studie fra 2011 fra Cancer Research, viser at blot 2 ugentlige dage med lavt indtag af kulhydrat har fordelagtige egenskaber ift. vægttab, fedttab og insulin-følsomhed [3].

 

 

[1] Relationship between core stability, functional movement and performance. 2011

[2] The myth of core stability. 2009

[3] Intermittent, low-carbohydrate diets more successful than standard dieting, study finds. 2011

2 thoughts on “Science Update – core training and calories

  1. Richard Thomas

    Jamen det lyder meget godt og passer meget godt ind med det vi ved omkring hvordan kroppen fungerer.

Comments are closed.