Science Update – fatigue and mouthpieces

 

Foregår muskeltræthed i hjernen?

Langt størstedelen af forskningen inden for muskeltræthed (fatigue) har fokuseret på lokale faktorer; dvs. diverse stoffer i de arbejdende muskler. Nu ses der mere og mere på betydningen af hjernen som en “central governor”.

En forskningsgruppe fra Zurich viste i en række forsøg hvordan arbejdende muskler sender sensorisk feedback til områder i hjernen (thalamus + insular cortex), som inhiberer den primære motor cortex og dermed muskelarbejde. Thalamus og insular cortex analyserer bl.a. informationer som kan udgøre en trussel for organismen, såsom sult og smerte.

Ideen er kort sagt at hjernen får dig til at føle dig træt/udmattet, for at beskytte dig mod farerne ved overanstrengelse.
Det er ligeledes derfor det populære mantra “no pain no gain” er ganske counter-produktivt, eftersom hjernen lukker ned for bl.a. kraftudviklingen (og dermed præstation) ved registreringen af en eller anden form for trussel, – i denne situation træthed eller smerte [1].

Derimod kan én af ideerne bag Z-Health med fordel inkorporeres i træningen: “If you want to increase performance, work to reduce threat”.

 

Tandbeskytter for hurtigere restitution

28 forsøgspersoner udførte 2 identiske træningspas af 1 times varighed; det ene med brug af tandbeskytter og det andet uden. De fungerede derfor som deres egen kontrol (within subjects study design). Koncentrationen af kortisol var målt før træning (pre), efter 25, 45, 60 minutters træning samt 10 min. efter træning (post).
Tandbeskytter-gruppen havde en signifikant lavere koncentration af kortisol pre vs. post træning, end gruppen uden tandbeskytter. Forskellen skyldes et større fald af kortisol fra endt træning til 10 min. post.

Der berettes ikke om mekanismerne bag, men alt andet lige ser det ud til at træning med tandbeskytter mindsker den katabolske (nedbrydende) fase efter styrketræning [2].


[1] How muscle fatigue originates in the head. 2011

[2] The effects of mouthpiece use on cortisol levels during an intense bout of resistance exercise. 2011